استراتژی برای کودکان و نوجوانان
جلسه ۱۱۶ اتاق نوجوان
باعنوان طواف از فراز مجسه آزادی
(گربه ها را از آمریکا بیرون کنید)
تدوین و منتشر شد
ثبت‌نام پایگاه تابستانی 1396
نحوه درخواست مدرس، تبیین طرح
و پایگاه تابستانی دوره استراتژی برای کودکان
کانال رسمی اندیش‌سرای کودک و نوجوان را در پیام‌رسان‌های زیر پی‌گیری کنید.

 

تازه‌ها

 

ارتباط با ما

 

فهرست کل جلسات

 

دوره تربیت مربی استراتژی برای کودکان و نوجوانان

 

روی‌کردهای استراتژی برای کودکان و نوجوانان

 

استراتژی برای کودکان و نوجوانان چیست؟

دکترین و استراتژی برای کودکان و نوجوانان چیست؟

روی‌کردهای استراتژی برای کودکان و نوجوانانارتباط با ما
تهران‌نو، خیابان ۱۱ نیروی هوایی (شهید خشی)، ضلع جنوب غربی میدان لوزی، ساختمان فطرت، شماره۳۰
۰۲۱-۷۷۹۸۴۱۸۳
۰۲۱-۴۳۸۵۹۳۸۸
اندیشکده یقین