کودکان استراتژیست – نخستین پایگاه تربیت تفریحی
کلاس تابستانه استراتژی برای کودکان 1395
کلاس تابستانه استراتژی برای نوجوانان 1395
۳
۲
۱
۴
۵

 

استراتژی برای کودکان و نوجوانان چیست؟

 

روی‌کردهای استراتژی برای کودکان و نوجوانان

 

دوره تربیت مربی استراتژی برای کودکان و نوجوانان

 

فهرست کل جلسات

 

ارتباط با ما

 

تازه‌ها

دکترین و استراتژی برای کودکان و نوجوانان چیست؟

روی‌کردهای استراتژی برای کودکان و نوجوانانارتباط با ما

نام شما (الزامی)

پیام شما

ایمیل شما (الزامی)

موضوع

تهران‌نو، خیابان ۱۱ نیروی هوایی (شهید خشی)، ضلع جنوب غربی میدان لوزی، ساختمان فطرت، شماره۳۰
۷۷۹۸۴۱۸۳- ۰۲۱
۷۷۹۸۴۱۸۳- ۰۲۱
۷۷۹۸۴۱۸۳- ۰۲۱
اندیشکده یقین کلبه‌ی کرامت مرکز اشاعه‌ی ایمان سینمای استراتژیک آیت‌مداری پویا نقد کدآمایی جنبش مردمی ضد ربا ایران۱۴۴۴