کودکان استراتژیست – نخستین پایگاه تربیت تفریحی
۵۱۸۱۶۴-backgrounds
۰-۱۴۷۰۸۳۰۷۷۶-jpg

روی‌کرد نظام‌مدار

جلسه ۸۵
مربوط به این روی‌کرد
تدوین و منتشر شد.

روی کرد آیت مدار

روی‌کرد آیت مدار

جلسه ۹۱
مربوط به این روی‌کرد
تدوین و منتشر شد.

%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86%d9%87

 

استراتژی برای کودکان و نوجوانان چیست؟

 

روی‌کردهای استراتژی برای کودکان و نوجوانان

 

دوره تربیت مربی استراتژی برای کودکان و نوجوانان

 

فهرست کل جلسات

 

ارتباط با ما

 

تازه‌ها

دکترین و استراتژی برای کودکان و نوجوانان چیست؟

روی‌کردهای استراتژی برای کودکان و نوجوانانارتباط با ما
تهران‌نو، خیابان ۱۱ نیروی هوایی (شهید خشی)، ضلع جنوب غربی میدان لوزی، ساختمان فطرت، شماره۳۰
۰۲۱-۷۷۹۸۴۱۹۹
۰۲۱-۷۷۹۸۴۱۸۳
۰۲۱-۷۷۹۸۴۱۸۲
اندیشکده یقین