کودکان استراتژیست – نخستین پایگاه تربیت تفریحی
%d9%be%d8%b3%e2%80%8c%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86%d9%87
آخرین ویدئو تدوین شده:
جلسه ۹۰ : تو سیاره داری یا ستاره؟
%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86%d9%87
۱
۲

 

استراتژی برای کودکان و نوجوانان چیست؟

 

روی‌کردهای استراتژی برای کودکان و نوجوانان

 

دوره تربیت مربی استراتژی برای کودکان و نوجوانان

 

فهرست کل جلسات

 

ارتباط با ما

 

تازه‌ها

دکترین و استراتژی برای کودکان و نوجوانان چیست؟

روی‌کردهای استراتژی برای کودکان و نوجوانانارتباط با ما
تهران‌نو، خیابان ۱۱ نیروی هوایی (شهید خشی)، ضلع جنوب غربی میدان لوزی، ساختمان فطرت، شماره۳۰
۰۲۱-۷۷۹۸۴۱۹۹
۰۲۱-۷۷۹۸۴۱۸۳
۰۲۱-۷۷۹۸۴۱۸۲
اندیشکده یقین