کودکان استراتژیست – نخستین پایگاه تربیت تفریحی
روی کرد آیت مدار

روی‌کرد آیت مدار

جلسه ۹۸
مربوط به این روی‌کرد آیت مدار در تاریخ ۱۴ آبان ۹۶
برگزار شد.

برای اسلایدر

جلسه ۹۲ کودکان
مربوط به روی‌کرد انسان‌مدار
تدوین و منتشر شد.

۵۱۸۱۶۴-backgrounds
روی کرد قدرت مدار

روی‌کرد قدرت‌مدار

جلسه ۹۶ کودکان با عنوان عصر فشفشه


تدوین و منتشر شد

برای اسلایدر

جلسه ۶ نوجوان
مربوط به این روی‌کرد
تدوین و منتشر شد.

%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86%d9%87

کانال رسمی اندیش‌سرای کودک و نوجوان
به آدرس

 

استراتژی برای کودکان و نوجوانان چیست؟

 

روی‌کردهای استراتژی برای کودکان و نوجوانان

 

دوره تربیت مربی استراتژی برای کودکان و نوجوانان

 

فهرست کل جلسات

 

ارتباط با ما

 

تازه‌ها

دکترین و استراتژی برای کودکان و نوجوانان چیست؟

روی‌کردهای استراتژی برای کودکان و نوجوانانارتباط با ما
تهران‌نو، خیابان ۱۱ نیروی هوایی (شهید خشی)، ضلع جنوب غربی میدان لوزی، ساختمان فطرت، شماره۳۰
۰۲۱-۷۷۹۸۴۱۹۹
۰۲۱-۷۷۹۸۴۱۸۳
۰۲۱-۷۷۹۸۴۱۸۲
اندیشکده یقین