کودکان استراتژیست – نخستین پایگاه تربیت تفریحی
۵۱۸۱۶۴-backgrounds
%d9%be%d8%b3%e2%80%8c%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86%d9%87
آخرین جلسه تدوین‌شده:
جلسه ۸۴: ابری با احتمال بارش کوفته قلقلی
روی‌کرد عرصه‌مدار ۱۲
۳۵۸۲۸۶۶۱-background
اطلاعیه:
تا اطلاع ثانوی کلاس دوره یکم استراتژی برای کودکان
برگزار نخواهد شد.
۰-۱۴۷۰۸۳۰۷۷۶-jpg

روی‌کرد نظام‌مدار

توضیح و طرح سخن
این روی‌کرد
به‌روزرسانی شدند.

۰-۱۴۶۵۷۶۹۶۹۸-۰۴-jpg

توضیح و طرح سخن
این روی‌کرد
به‌روزرسانی شدند.

روی‌کرد انسان‌مدار

%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86%d9%87

 

استراتژی برای کودکان و نوجوانان چیست؟

 

روی‌کردهای استراتژی برای کودکان و نوجوانان

 

دوره تربیت مربی استراتژی برای کودکان و نوجوانان

 

فهرست کل جلسات

 

ارتباط با ما

 

تازه‌ها

دکترین و استراتژی برای کودکان و نوجوانان چیست؟

روی‌کردهای استراتژی برای کودکان و نوجوانانارتباط با ما
تهران‌نو، خیابان ۱۱ نیروی هوایی (شهید خشی)، ضلع جنوب غربی میدان لوزی، ساختمان فطرت، شماره۳۰
۰۲۱-۷۷۹۸۴۱۹۹
۰۲۱-۷۷۹۸۴۱۸۳
۰۲۱-۷۷۹۸۴۱۸۲
اندیشکده یقین