دکترین و استراتژی برای کودکان و نوجوانان – کودکان استراتژیست err - table - wp_posts, 147, post_titleTable 'stk2_db.wp_posts' doesn't exist

دکترین و استراتژی برای کودکان و نوجوانان

هر اقدامی بر تصمیمی استوار است. انسان در زندگی خود تصمیمات بی‌شماری اتخاذ می‌کند. اما هر تصمیمی، فرایندی برای ساخت طی می‌کند که به آن تصمیم‌سازی گفته می‌شود. در دنیای پیچیده با متغیرهای مختلف، تصمیم‌گیری حرفه‌ای نیاز به تصمیم‌سازی حرفه‌ای و آگاهانه دارد. بهترین زمان برای آموزش و تمرین فرایند اتخاذ تصمیم، در دوران کودکی و نوجوانی است که هنوز مسئولیت خاصی متوجه انسان نیست. چه بسیار افرادی که این دوره را به طور مناسب طی نکرده و در بزرگسالی ضمن مسئولیت‌ اجتماعی که دارند هم‌چنان در حال تجربه‌ی تصمیم هستند، غافل از آن‌که دیگر دیر شده است و مشکلات و تبعات متعددی را متوجه خود و جامعه می‌کنند. «دکترین و استراتژی برای کودکان و نوجوانان» پاسخ به این نیاز تربیتی است.

فراتر از فلسفه برای کودکان و نوجوانان، «دکترین و استراتژی برای کودکان و نوجوانان» مطرح است، زیرا جوهر هر مکتب فلسفی و جزء اساسی هر علم را می‌توان در «دکترین»های آن فلسفه و علم جست وجو کرد. اهمیت استراتژی برای کودکان و نوجوانان از این حیث است که مسأله‌ی «تصمیم‌سازی» و «تصمیم‌گیری» فردی و اجتماعی، در جوامع پیچیده‌ی امروزی، جایگاه مهمی دارد. تربیت تصمیم‌سازان و «دکترینرین»های آینده از یک‌سو، و تأدیب تصمیم‌گیران و «استراتژیست»های آینده از سوی دیگر، بر خلاف گذشته، در سطح تحصیلات تکمیلی در مقاطع فوق‌لیسانس و دکتری صورت نمی‌گیرد، بلکه در سطح مهدهای کودک و دبستان‌‌ها انجام می‌شود.

دکترین و استراتژی برای کودکان، برای نخستین بار در ایران، ابتدا از طریق برگزاری دوره‌ی تربیت مدرس استراتژی برای کودکان، با انتخاب ۳۲ نفر از دانشجویان دکترینولوژی در مهر ماه ۱۳۹۰ آغاز گردید. این دانشجویان، هم‌زمان تدریس آزمایشی خود را در مقطع ابتدایی مدارس پسرانه آغاز کردند. سپس در سال ۱۳۹۱ تدریس آزمایشی در مقطع ابتدایی مدارس دخترانه نیز آغاز گردید. از سال ۱۳۹۴ دوره‌ی تربیت مدرس استراتژی برای نوجوانان نیز به این طرح اضافه شد تا دوره‌های سنی آخر دبستان تا پیش از دبیرستان را هم پوشش دهد. هم‌اکنون پس از پنج سال، به فضل الهی، دوره‌های مختلف استراتژی برای کودکان و نوجوانان در اقصی نقاط کشور و خارج از کشور در حال اجرا می‌باشد.