روی‌کرد
قدرت‌مدار
توضیح :‌
دانش استراتژی، دانش چگونگی حفظ بقاء جامعه است. بقاء و حفظ آن، نیاز به قدرت، نیرو و توان دارد. از این رو، توجه به استراتژی از حیث مسائل مربوط به قدرت یکی از مهم‌ترین روی‌کردها در دانش استراتژی است. به علاوه، اتخاذ استراتژی در فرایند تصمیم‌سازی، بدون اشراف بر حوزه‌ی قدرت نمی‌تواند صورت بگیرد. حوزه‌ی قدرت، حوزه‌ی تحمیل اراده‌هاست. حفظ استقلال در تصمیم‌سازی منوط به داشتن اراده‌ی مستقل و لزوماً قدرت مناسب است. تبیین و تمایز اراده و قدرتِ حق، از اراده و قدرتِ باطل، مسئله‌ی اصلی در روی‌کرد قدرت‌مدار است.

از سوی دیگر، گونه‌شناسی قدرت در طیف سخت، تا نیمه‌سخت، و نرم، بر پیچیدگی مسائل مربوط به حوزه‌ی قدرت افزوده است. ترکیب انواع قدرت در این طیف و مدیریت آن، هنر یک استراتژیست است. به ویژه امروزه، قدرت نرم، محور سایر انواع قدرت‌ها است. بنابراین، بررسی استراتژی‌ها و تاکتیک‌های اقناع و ارضای انسان‌ها در قدرت نرم، یکی از موضوعات محوری روی‌کرد قدرت‌مدار است. هم‌چنین، ضرورت دشمن‌شناسی و براورد قدرت او و بررسی استراتژی‌ها و تاکتیک‌های وی از دیگر مسائل اصلی در این روی‌کرد است. شیطان به عنوان دشمن آشکار بشر و استراتژی‌ها و تاکتیک‌های وی برای اغوای انسان، مهم‌ترین مورد مطالعاتی در روی‌کرد قدرت‌مدار است.

شکل‌گیری پایه‌های قدرت و اراده در انسان از کودکی آغاز می‌شود. کودک، سراسر نیاز است. تلاش او برای ارضای این نیازها، وی را مقهور اراده‌ی دیگران می‌کند. کودک در فرایند رشد خود، و استقلال‌یابی از دیگران، تلاش برای تحمیل اراده‌ی خود بر دیگران و افزایش قدرت خویش دارد. یک استراتژیست، توانایی تنظیم مناسبات قدرت بین خویش و دیگران را دارد. روی‌کرد قدرت‌مدار در استراتژی برای کودکان در صدد تبیین این مسائل است.
بیشتر
طرح سخن :‌
مقدمه

تأکید بر ضرورت قدرت به عنوان نیروی محرکه حیات فرد و جامعه و تبیین انواع آن.

مبحث نخست

بررسی استراتژی‌ها و تاکتیک‌های اعمال قدرت و موضوعات مربوطه.

مبحث دوم

ارائه داستان یا فیلم.

مبحث سوم

انطباق گزاره‌های عینی قدرت با گزاره‌های موجود در فیلم یا داستان.

مبحث چهارم

بررسی فیلم یا داستان و عبرت‌گیری از آنها.

مؤخره

نتیجه‌گیری، تمرین، و پرسش و پاسخ.
بیشتر
فهرست جلسات :‌
اولویت :‌
تعداد در صفحه:
مراقب باش غافل‌گیر نشوی
استاد حسن عباسی
19 اسفند 1391
دانلود
استاد حسن عباسی
21 اردیبهشت 1392
دانلود
استاد حسن عباسی
11 خرداد 1392
دانلود
استاد حسن عباسی
1 تیر 1392
دانلود
استاد حسن عباسی
8 تیر 1392
دانلود
استاد حسن عباسی
2 شهریور 1392
دانلود
صفحه : 1 2
استاد حسن عباسی
29 آبان 1401
استاد حسن عباسی
11 دی 1401
کودک
نوجوان