درباره ما err - table - wp_posts, 200, post_titleTable 'strategi_db.wp_posts' doesn't exist

هوالحکیم

درباره ی ما
(وب سایت کودکان استراتژیست)

در عصر کنونی، ضریب نفوذ رسانه ها بسیار عمیق و گسترده است. این توانایی رسانه ها صرفاً در اطلاع رسانی عمومی محدود نمی شود، بلکه حوزه ی علم را نیز دربرمی گیرد.

در روزگار پیشین، تعلیم علوم گوناگون صرفاً محدود به جلسات درس می شد. دانشمندان، در حلقه های درس و مباحثه، شاگردان خود را تعلیم می دادند.

اما یکی از کارکردهای رسانه های نوین، این است که علم را از حلقه های محدود درس خارج کرده و به سطح جامعه آورده‌اند. اکنون دسترسی عموم مردم به علوم مختلف از راه رسانه ها بسیار آسان شده است.

جدای از عامل نخست در عمومی شدن علم، که ورود علم از حوزه ی رسمی به حوزه ی عمومی است، عامل مهم دیگری نیز موثر بوده است: عامل کاهش سن افراد در تعلیم علوم پیچیده.

آموختن برخی از علوم و نظریه های آن ها، به دلیل پیچیدگی، نیازمند پختگی سنی دانشجو است. اما پدیده ی جدید «ذهن های پروار» در نسل جدید که پدیده ای بی سابقه در تاریخ بشر است، این امکان را به نسل نو داده است تا قابلیت یادگیری گسترده ای نسبت به سن خود داشته باشد. نسل جدید می تواند علوم و مباحث پیچیده ی آن ها را در سنین پایین بیاموزد و رسانه ها عامل انتقال و تسهیل یادگیری آن ها هستند.

این قابلیت عمومی در نسل نو، تا آن جا پیش رفته است که حتی مباحث استدلالی عمیقی هم چون مباحث فلسفی را به سادگی درمی یابند. از این رو در حوزه های عمومی، اکنون «فلسفه برای کودکان» پدیده ی شناخته شده ای است.

فراتر از فلسفه برای کودکان، موضوع مهم «دکترین و استراتژی برای کودکان» مطرح است، زیرا جوهر هر مکتب فلسفی و جزء اساسی هر علم را می توان در «دکترین» های آن فلسفه و علم جست وجو کرد.

اهمیت استراتژی برای کودکان نیز از این حیث است که مسأله ی «تصمیم سازی» و «تصمیم گیری» فردی و اجتماعی، در جوامع پیچیده ی امروزی، جایگاه مهمی دارد. تربیت تصمیم سازان و «دکترینرین»های آینده از یک‌سو، و تأدیب تصمیم گیران و «استراتژیست» های آینده از سوی دیگر، بر خلاف گذشته، در سطح تحصیلات تکمیلی در مقاطع فوق لیسانس و دکتری صورت نمی گیرد، بلکه در سطح مهدهای کودک و دبستان ها انجام می-شود. دکترین و استراتژی برای کودکان، برای نخستین بار در ایران، ابتدا از طریق برگزاری دوره ی تربیت مدرس استراتژی برای کودکان، با انتخاب ۳۲ تن از دانشجویان دکترینولوژی در مهر ماه ۱۳۹۰ آغاز گردید. این دانشجویان، هم زمان تدریس آزمایشی خود را در مقطع ابتدایی مدارس پسرانه آغاز کردند. سپس در سال ۱۳۹۱ تدریس آزمایشی در مقطع ابتدایی مدارس دخترانه نیز آغاز گردید.

دوره ی تربیت مدرس «استراتژی برای کودکان» مبتنی بر روی کردهای اساسی طرح ریزی استراتژیک برنامه-ریزی شده است. روی کردهای طرح ریزی استراتژیک، روی کردهایی هستند که مبتنی بر آن ها جامعه سازی صورت می گیرد.

این دوره، با هدف ارتقاء توان «تصمیم سازی» و «تصمیم گیری»، «چاره سازی» و «سیاست گذاری» در کودکان طراحی شده است. مدرسان مزبور، هم زمان با آموختن دروس مربوطه، با تدریس آن به کودکان، توان تصمیم-سازی و تصمیم گیری آنان را ارتقاء می دهند.

پایه های علمی این مدرسان، محدود به دروس استراتژی برای کودکان نمی شود و آن ها دروس تخصصی دکترینولوژی و علوم استراتژیک را نیز مستقلاً می گذرانند.

روش ها و ابزار کمک آموزشی مربوطه، دامنه ی گسترده ای را دربرمی گیرد که از اسباب بازی ها، انیمیشن ها، بازی های کامپیوتری، و داستان های کودکان، تا محیط های عملی را شامل می شود.

وب سایت کودکان استراتژیست، پایگاه کوچکی است برای انعکاس مطالب و فعالیت حوزه آموزش دکترین و استراتژی برای کودکان که در تیر ماه ۱۳۹۲ به صورت آزمایشی افتتاح شد. این پایگاه وابسته به اندیشکده یقین (مرکز بررسی های دکترینال) است.