اطلاعیه‌ها err - table - wp_posts, 282, post_titleTable 'strategi_db.wp_posts' doesn't exist
آرشیو اطلاعیه ها
 هوالحکیم بر اساس اطلاعیه اندیشسرای کودک و نوجوان اندیشکده یقین، طبق سنوات گذش ...
 21 تیر 1401
 هوالحکیم بر اساس اطلاعیه اندیشسرای کودک و نوجوان اندیشکده یقین، طبق سنوات گذش ...
 29 دی 1400
 هوالحکیم بر اساس اطلاعیه اندیشسرای کودک و نوجوان اندیشکده یقین، طبق سنوات گذش ...
 12 اسفند 1399
مراحل: ارسال دعوت‌نامه به اندیشکده یقین تماس با اندیشکده و تایید دریافت فکس ...
 30 تیر 1398
 بسم الله الرحمن الرحیم به اطلاع عموم اولیاء محترم و کودکان و نوجوانان آینده ...
 19 بهمن 1395