جلسه
حیات‌مدار
تدوین این جلسه هنوز به اتمام نرسیده است.
درصورت اتمام و قطعی شدن تدوین، ویدئوی این جلسه جهت استفاده قرار خواهد گرفت.
24 اردیبهشت 1402
جلسه 24
استاد حسن عباسی
حیات‌مدار (1)
ببین! اَجل که از راه برسه؛
نمی‌تونی مرگ رو متوقف کنی.