جلسه
علم‌مدار
تدوین این جلسه هنوز به اتمام نرسیده است.
درصورت اتمام و قطعی شدن تدوین، ویدئوی این جلسه جهت استفاده قرار خواهد گرفت.
07 خرداد 1402
جلسه 25
استاد حسن عباسی
علم‌مدار (1)
هوش مصنوعی می کُشه!