جلسه
عرصه‌مدار
تدوین این جلسه هنوز به اتمام نرسیده است.
درصورت اتمام و قطعی شدن تدوین، ویدئوی این جلسه جهت استفاده قرار خواهد گرفت.
16 مهر 1402
جلسه 136
استاد حسن عباسی
عرصه‌مدار (24)
واهمه دارم، نکنه منم همراه ساحران هستم؟