جلسه
معرفت‌مدار
تدوین این جلسه هنوز به اتمام نرسیده است.
درصورت اتمام و قطعی شدن تدوین، ویدئوی این جلسه جهت استفاده قرار خواهد گرفت.
14 آبان 1402
جلسه 137
استاد حسن عباسی
معرفت‌مدار (10)
پاریس، زیر سلطه شاپرک