جلسه
معرفت‌مدار
تدوین این جلسه هنوز به اتمام نرسیده است.
درصورت اتمام و قطعی شدن تدوین، ویدئوی این جلسه جهت استفاده قرار خواهد گرفت.
01 بهمن 1402
جلسه 140
استاد حسن عباسی
معرفت‌مدار (11)
این‌جوری شیطونی میکنه