جلسه
انسان‌مدار
تدوین این جلسه هنوز به اتمام نرسیده است.
درصورت اتمام و قطعی شدن تدوین، ویدئوی این جلسه جهت استفاده قرار خواهد گرفت.
29 بهمن 1402
جلسه 29
استاد حسن عباسی
انسان‌مدار (2)
تو هم قصه‌ات رو عوض کن!