جلسه
قدرت‌مدار
تدوین این جلسه هنوز به اتمام نرسیده است.
درصورت اتمام و قطعی شدن تدوین، ویدئوی این جلسه جهت استفاده قرار خواهد گرفت.
13 اسفند 1402
جلسه 142
استاد حسن عباسی
قدرت‌مدار (20)
ثمره‌ی عمر تو رو دزدید! اونو پس بگیر