جلسه
حدود‌مدار
تدوین این جلسه هنوز به اتمام نرسیده است.
درصورت اتمام و قطعی شدن تدوین، ویدئوی این جلسه جهت استفاده قرار خواهد گرفت.
26 فروردین 1403
جلسه 30
استاد حسن عباسی
حدود‌مدار (1)
کدوم انسان‏، گرگ انسانه؟