جلسه
معرفت‌مدار
تدوین این جلسه هنوز به اتمام نرسیده است.
درصورت اتمام و قطعی شدن تدوین، ویدئوی این جلسه جهت استفاده قرار خواهد گرفت.
06 خرداد 1403
جلسه 33
استاد حسن عباسی
معرفت‌مدار (6)
عصایی که اژدها شد