جلسه
انسان‌مدار
تدوین این جلسه هنوز به اتمام نرسیده است.
درصورت اتمام و قطعی شدن تدوین، ویدئوی این جلسه جهت استفاده قرار خواهد گرفت.
20 خرداد 1403
جلسه 34
استاد حسن عباسی
انسان‌مدار (13)
احساساتت رو مهار کن!