جلسه
اجتماع‌مدار
تدوین این جلسه هنوز به اتمام نرسیده است.
درصورت اتمام و قطعی شدن تدوین، ویدئوی این جلسه جهت استفاده قرار خواهد گرفت.
03 تیر 1403
جلسه 143
استاد حسن عباسی
اجتماع‌مدار (11)
سهم هر کس رو می‌پردازی یا نه؟