نمایش خبر – کودکان استراتژیست
زمان آغاز مجدد دوره یکم
زمان آغاز مجدد دوره یکم
 31 شهریور 1395

 «دوره تربیت مربی استراتژی برای کودکان» یک‌شنبه 2 آبان ماه 1395 به صورت هفتگی از سر گرفته می‌شود. ان‌شاءالله.

حضور برای عموم آزاد و بلا مانع است.