نمایش خبر – کودکان استراتژیست
شنبه 16 مهر کلاس کمک‌آموزشی مهارت‌های تدریس برگزار می‌شود.
شنبه 16 مهر کلاس کمک‌آموزشی مهارت‌های تدریس برگزار می‌شود.
 16 مهر 1395

طبق روال گذشته، شنبه 16 مهر، کلاس آموزش مهارت‌های تدریس برای کودکان و نوجوانان ویژه‌ی مدرسین اندیشکده یقین برقرار می‌باشد. این کلاس از ساعت 15:30 آغاز می‌شود.