خبر
السلام علیک یا ابا عبد الله (ع)
السلام علیک یا ابا عبد الله (ع)
 8 آبان 1397


هر بار ضربان قلب ثارالله، فوج جمعیت را از رگ‌های خیابان به بطن خود می‌کشد...

⚪️ اینجا زمین نیست، آسمان است؛ زمین از کثرت خود به وحدت رسیده است. الآن، وقتی از وقت‌ها نیست؛ زمان، از کثرت خود به وحدت رسیده است. همه در محضر حسین (ع)، همه‌گانی خود را به یگانگی رسانده‌اند. ادب حضور، کثرت احوال را به وحدت حال رسانده است.

⏺ راه ایجاد وحدت پایدار در جامعه، سیر از کثرت احوال به وحدت حال است. این، جز با محور امام حاصل نمی‌شود. و این همه، ادب حضور می‌خواهد.

✅ کودکان خود را مؤدب به ادب حضور کنیم، تا وحدت امت تضمین شود. کودک استراتژیست برای هدایت جامعه، یاد می‌گیرد که چگونه جامعه را مؤدب به ادب حضور کند تا وحدت ایجاد شود.


برای مطالعه مبحث «وحدت زمان» و «وحدت حال» به جلسه 582 کلبه کرامت مراجعه بفرمایید.

 

هم‌چنین برای مبحث ادب حضور به روی‌کرد محضرمدار دوره دکترین و استراتژی برای کودکان و نوجوانان مراجعه شود.