خبر
گرامی داشت رحلت آیت الله میرزا علی آقا قاضی طباطبایی
گرامی داشت رحلت آیت الله میرزا علی آقا قاضی طباطبایی
 28 آبان 1397

 هوالحکیم

آیت_گاو = علم‌آموزی درست

✨ در لحظات آخر عمر آیت‌الله قاضی، علما دور ایشان جمع شدند و خواستند یک توصیه کاربردی به عنوان ماحصل عمر و زندگی‌شان به آنها بکنند. ایشان می‌فرمایند: "بروید مثل #گاو علم بیاموزید"....

◀️ مثل گاو علم بیاموزیم یعنی اینکه همانطور که گاو بعد از خوردن علوفه، در کناری نشسته و دوباره غذایش را #نشخوار می‌کند تا بتواند بهتر آن را هضم و جذب کند، ما نیز در کار معرفتی و علمی مطلبی را که یاد گرفتیم باید بتوانیم خوب هضم و جذب کنیم. پس نیاز به نشخوار کردن مطلب خوانده شده داریم. یعنی بعد از خواندن مطلب یک‌بار دیگر روی آن تمرکز کرده و فکر کنیم تا بتوانیم بهتر جذب کنیم یعنی تبدیل به باور ما بشود و به آن عمل کنیم.

✅ انسان باید به جای حافظه‌محوری در یادگیری، مطالب علمی را بفهمد و هضم کند و به علمی نپردازد که نفعی ندارد.

✅ یک کودک استراتژیست رستگاری را در این می‌بیند که به آنچه می‌داند درست است، باور داشته و به آن عمل کند و از علمی که نفعی برای آن ندارد پرهیز کند؛ و در علم خود باقر باشد یعنی بتواند آن را بشکافد و به آن عمل کند که اگر چنین مطلبی محقق شود، نسل آینده همانند امام باقر (ع) 《شکافنده علوم》 خواهند شد. ان‌شاءالله.

◀️ برای مطالعه بیشتر، می‌توانید جلسه ۱۱ دوره "تربیت مربی استراتژی برای کودکان و نوجوانان" را مطالعه بفرمایید.