خبر
روز 13 آبان بر دانش‌آموزان استراتژیست مبارک باد.
روز 13 آبان بر دانش‌آموزان استراتژیست مبارک باد.
 13 آبان 1398

 هو الحکیم

✅تقارن روز استکبارستیزی با روز دانش‌آموز، تقارنی مبارک و پر حکمت است. شاید مهمترین درسی که کودک و نوجوان از گرامی‌داشت این روز باید بیاموزد، عدم غفلت از استکبار است.

✅اگر از استکبار غفلت بشود، او وارد حریم می‌شود، و سفارت خود را در آن وادی بنا می‌کند. اخراج او از این سرزمین البته هزینه‌های بالاتری در پی خواهد داشت.

✅ یک استراتژیست به عنوان رهبر جامعه، از دشمن خود غافل نمی‌شود. وقتی همه خوابند او باید بیدار باشد.

⭕️ برای مطالعه ویژگی‌های فرماندهی و رهبری به روی‌کرد قدرت‌مدار  و جلسه 51 و جلسه 8 مراجعه شود.