نمایش خبر – کودکان استراتژیست
آغاز کلاس‌های پایگاه تابستانه اتاق کودک اندیشکده یقین
آغاز کلاس‌های پایگاه تابستانه اتاق کودک اندیشکده یقین
 19 تیر 1395

کلاس‌های پایگاه تابستانی استراتژی برای کودکان و نوجوانان از امروز 19 تیرماه آغاز شد. این دوره به مدت ده هفته تا انتهای شهریور ماه در محل ساختمان فطرت در اندیشکده یقین برقرار می‌باشد. ان‌شاءالله.