نمایش خبر – کودکان استراتژیست
جلسه جمع‌بندی با حضور مربیان اتاق کودک
جلسه جمع‌بندی با حضور مربیان اتاق کودک
 31 شهریور 1395

جلسه جمع‌بندی با حضور مربیان اتاق کودک در روز یک‌شنبه 11 مهرماه ساعت 14:30 برگزار می‌گردد. از حضور دیگر دوستان در این روز ممانعت به عمل می‌آید.