جلسه
تدوین این جلسه هنوز به اتمام نرسیده است.
درصورت اتمام و قطعی شدن تدوین، ویدئوی این جلسه جهت استفاده قرار خواهد گرفت.
30 فروردین 1393
جلسه 77
استاد حسن عباسی
عرصه‌مدار (10)
توطئه

داستان این جلسه :

 

در 2500 سال قبل، شاه ایران، خشایارشا می‌خواست به کشور یونان حمله کند تا انتقام مرگ پدرش داریوش را بگیرد.
همسر او یعنی ملکه، مخالف بود. شاه او را کنار گذاشت. چون او دیگر ملکه نبود، باید برای شاه یک ملکه‌ی جدید انتخاب می‌شد. دختران را جمع کردند و به شهر آوردند و وارد قصر شاه کردند، تا شاه یکی از آن‌ها را انتخاب کند. شهر شوش (در شمال خوزستان) پایتخت این شاه بود.
یکی از این دخترها که به قصر آورده شد، هَدَسه نام داشت. او دختر یتیمی بود که عمویش او را بزرگ کرد. نام عمویش «مُردخای» بود. دین هدسه با دین شاه فرق داشت.
مردخای به برادرزاده‌اش هدسه گفت: «تو نباید توی کاخ شاه، دین و مذهبت رو به اونا بگی. حتی نباید نام واقعی‌ات رو بهشون بگی، چون اسم تو نشون می‌ده که دین تو چیه. باید اسم جدیدی برات انتخاب کنیم. اِستر. آره، استر. استر نامی‌یه که وقتی تو رو با اون صدا کنن، کسی به دین تو پی نمی‌بره.
استر به کاخ رفت و در مراسم طولانی انتخاب ملکه از میان دختران گوناگون، او برگزیده شد و به عنوان ملکه در کاخ ساکن شد.
چند روز بعد عمویش مردخای متوجه شد که دو نفر نقشه‌ی قتل شاه را کشیده‌اند. مردخای برای استر پیام فرستاد که شاه در خطر است. مأموران هوشیار شدند و آن دو نفر را گرفتند و توطئه‌ی قتل شاه خنثی شد. وزیر شاه مردی بود به نام هامان. هامان بسیار از مردخای و مذهب او نفرت داشت. یک‌بار نیز در خیابان مردخای به او تعظیم نکرد و هامان عصبانی شد. هامان به شاه گفت که مردخای و اقوام او خطرناک هستند و باید کشته شوند. شاه که نمی‌دانست هامان برای کشتن مردخای و دوستانش توطئه چیده است، با طرح او موافقت کرد. اما به‌طور اتفاقی به‌ یاد آورد که مردخای کارکنان کاخ را از نقشه‌ی کشتن شاه مطلع کرده بود. بنابراین تصمیم گرفت از مردخای تشکر کند. برای او یک مراسم قدردانی تشکیل داد. استر از فرصت استفاده کرد و به شاه گفت: «این کسی که برای او مراسم قدردانی ترتیب داده‌اید جان او در خطره. او عموی منه. همه‌ی اقوام ما در خطرند.»
شاه پرسید: «چه کسی جرأت کرده شما رو تهدید کنه؟»
استر پاسخ داد: «هامان توطئه کرده و نقشه مرگ ما رو کشیده و شما هم اونو امضاء کردید.»
شاه عصبانی شد و دستور داد هامان را بگیرند و اعدام کنند. او مردخای را به نزد خود آورد و به‌جای هامان قرار داد. اکنون مردخای وزیر شده بود. ملکه استر و مردخای وزیر، از شاه اجازه گرفتند و در یک روز همه‌ی مخالفان خودشان را کشتند. مخالفان آن‌ها در سراسر ایران 75000 نفر بودند که بدون محاکمه کشته شدند.
اقوام و فامیل آن‌ها هر سال این روز سیزدهم ماه اول را به‌خاطر این‌که توانستند در آن روز مخالفان خود را بکشند، جشن می‌گیرند.

دیرین گونه
داستان استر، دیرگونه‌ی انیمیشن استر در سری انیمیشن سبزیجات است:
خشایارشا ـــــــــ خیارشا
استر ـــــــــ استر
مُردخای ـــــــــ مُرتیکای
هامان ـــــــــ هیمن