جلسه
تدوین این جلسه هنوز به اتمام نرسیده است.
درصورت اتمام و قطعی شدن تدوین، ویدئوی این جلسه جهت استفاده قرار خواهد گرفت.
1 مهر 1391
جلسه 22
استاد حسن عباسی
تصمیم‌مدار (1)
آیا به صرفه است؟

طرح درس این جلسه:

 

مت، که از خرید به خانه برگشته است، فوراً در آشپزخانه، گوشت مرغ خریداری‌شده را در فر اجاق‌گاز قرار می‌دهد و آن را روشن می‌کند.

سپس برای آماده کردن سفره و چیدن میز می‌رود. درِ گنجه (کابینت) را باز می‌کند تا بشقاب را بردارد، اما آن‌جا یک لنگه کفش هست. در جست‌وجوی بشقاب، بالاخره یکی از آن‌ها را زیر گلدان پیدا می‌کند، اما آب گل‌آلودِ گلدان، آن را کثیف کرده است. بشقاب دوم را زیر مبل می‌یابد، اما آن هم کثیف است. آنرا روی مبل می‌گذارد و هنگام اندیشیدن، غفلتاً روی آن بشقابِ روی مبل، می‌نشیند. یکی دیگر از بشقاب‌ها را داخل کمد کتاب‌خانه می‌یابد. برمی‌خیزد و آن را می‌آورد، اما بشقاب کثیفی که روی مبل قرار داده بود را نمی‌بیند؛ آن بشقاب به پشت او چسبیده است. این سه بشقاب کثیف را در ظرف‌شویی قرار می‌دهد و قصد دارد آن‌ها را بشوید. شیر آب را باز می‌کند، اما لوله‌ی زانوییِ شیر آب، به سمت راست می‌چرخد. مت تنها راهی که می‌یابد، این است که کل ظرف‌شویی را به سمت راست بکشد تا ظرف‌شویی، زیر شیر آب قرار گیرد. بشقاب اول را می‌شوید که ناگهان زیر پای خود در کف آشپزخانه، متوجه جریان آب می‌شود؛ آب از زیر ظرف‌شویی به کف آشپزخانه سرازیر شده است. با عجله شیر آب را می‌چرخاند، اما آن‌ها را معکوس چرخانده و هر دو، از پایه بریده می‌شوند. ناچار با یک دست، جلوی آب را از زیر شیر آب می‌گیرد و با دست دیگر چوب پنبه درب بطری را برداشته و تلاش می‌کند آن را بر لوله‌ی آب قرار دهد و از جریان آب جلوگیری کند. اما فشار آب زیاد است و چوب پنبه می‌افتد و آب دوباره جاری می‌شود. مت چاره‌ای نمی‌بیند جز این که لوله‌ی زانویی شیر آب را گره بزند؛ با این کار جریان آب قطع می‌شود.

 

خب! کف آشپزخانه پر از آب است؛ این را چه کند؟ دریل را آورده و با مته، کف آشپزخانه را سوراخ می‌کند تا

آب از آن سوراخ به زیرزمین آشپزخانه برود. اما زیر آشپزخانه، محل سکونت همسایه‌ی طبقه‌ی پایین یعنی پت است. پت بالا می‌آید و زنگ می‌زند. مت در را می‌گشاید و او را می‌بیند که خیس شده است؛ آب از راه آن سوراخی که مت ایجاد کرد، بر سر او ریخته است. مت او را به درون خانه آورده و با پروآن‌های که به نوک دریل نصب می‌کند، مانند پنکه، او را باد زده و باد آن، پت را خشک می‌کند.

 

 

 سپس پت را برای ناهار دعوت می‌کند. پت پشت میز نشسته و آماده می‌شود.مت که هود را برای بیرون دادن دود اجاق، روشن کرده بود، درِ فر را باز می‌کند و مرغ پخته‌شده را بیرون می‌کشد، اما مرغ بریان در اثر مکش هود، به درون هود کشیده می‌شود. مت تلاش می‌کند آن را بگیرد، اما خود نیز به درون هود کشیده می‌شود. پت صدا را شنیده، سراغ او می‌آید. مت را از درون هود می‌کشد اما موفق نمی‌شود. هود را خاموش می‌کند و مت فرو می‌افتد. اما مرغ توسط هود مکیده شده است. مت، پت را جلوی یخچال برده و می‌خواهد مرغ دیگری را از فریزر بردارد، اما هیچ مرغی در یخچال نیست. پت او را از نگرانی درمی‌آورد و به سرعت به خانه‌ی خود رفته و یک تخم مرغ می‌آورد.

سفره را در روی میز چیده و برای خوردن آن تخم مرغ آماده می‌شوند، اما این فقط یکی است؛ پت و مت چگونه آن را بخورند؟ ابتدا به هم تعارف می‌کنند. اما در نهایت به این نتیجه می‌رسند که آن را قسمت کنند. مت با یک قیچی بزرگ تلاش می‌کند تخم مرغ را دو نیمه کند اما نمی‌تواند. پت، سعی می‌کند با اره آن را قسمت کند، اما نمی‌شود. مت می‌خواهد با یک ساطور، به تخم مرغ بکوبد، اما تخم مرغ می‌چرخد و جلو می‌رود و ساطور به روی میز فرود می‌آید. پت آن را برمی‌دارد و متوجه‌ی صدای جیک و جیک درون آن می‌شود. پت و مت می‌دوند و برای جوجه‌ای که هنوز در پوسته‌ی تخم است، ظرف آب و ظرف دانه می‌آورند و یک قفس نیز روی آن می‌گذارند که فرار نکند.

سپس هر دو نفر، کارد و چنگال را دست خود گرفته و آماده می‌شوند تا هرگاه که این جوجه از تخم، بیرون آمد و آب و دانه خورد و بزرگ شد، آن را بخورند.

 

 

تصمیم‌گیری پت و مت

الف- مت در جست‌وجوی بشقاب

1. کفش در گنجه (کابینت) است؛ مت وقتی آن را در گنجه در آشپزخانه می‌بیند، آن را پرت می‌کند. جای کفش در جاکفشی است.

2. بشقاب یکم در زیر گلدان؛ از ظرف زیرگلدان نمی‌توان به عنوان ظرف غذاخوری استفاده کرد.

3. بشقاب دوم در زیر مبل. بشقاب پس از خوردن غذا باید شسته شود.

4. بشقاب سوم در کمد کتابخانه است؛ آن‌هم مانند دو بشقاب دیگر، نشسته و کثیف است.

- مت قبلاً هر چه غذا خورده است، بشقابش را نشسته است.

- بی‌توجهی مت هنگام فکر کردن و نشستن روی مبل: او بشقاب کثیف را روی مبل گذاشت و روی آن نشست. بشقاب به پشت او چسبید.

ب- شستن بشقاب‌های کثیف و خراب‌شدن شیر آب

5. شیر آب خراب است و لوله‌ی زانویی آن به سمت راست می‌چرخد. مت، کل ظرف‌شویی را به سمت راست می‌کشد تا زیر شیر آب قرار گیرد. او می‌توانست لوله‌ی زانویی شیر آب را با آچار، محکم کند.

6. از زیر ظرف‌شویی، آب، جریان پیدا کرده و به کف آشپزخانه سرازیر شده است. ابتدا سعی می‌کند شیر آب را ببندد. پیچ‌های شیر آب را بر عکس می‌پیچاند. در نتیجه هر دو، از پایه بریده می‌شوند.

7. سپس سعی می‌کند جلوی هدر رفتن آب را با قرار دادن چوب پنبه‌ی درب بطری در لوله، بگیرد؛ اما در اثر فشار آب،  چوب پنبه می‌افتد و آب جاری می‌شود.

8. در نهایت، لوله‌ی زانویی شیر آب را گره می‌زند. اما او می‌توانست شیرفلکه‌ی آب را ببندد، که شیر آب کل ساختمان است.

9. آب موجود در سطح کف آشپزخانه را چطور تخلیه می‌کند؟ کف آشپزخانه را با دریل، مته می‌کند و آن را سوراخ کرده و آب را به زیر آشپزخانه منتقل می‌کند که خانه‌ی پت آن‌جاست. او می‌توانست آب را با ظرف، جمع کرده و در سطل بریزد. یا آن را به لوله‌ی فاضلاب که از کف آشپزخانه راه دارد منتقل کند.

10. پت وقتی خیس شده و با اعتراض، به خانه‌ی مت آمد، مت او را با پنکه‌ی روی دریل خشک کرد. او می‌توانست لباس پت را عوض کرده و آن را در روی طناب لباس‌ها در بالکن خشک کند و به پت لباس دیگری بدهد و سر و روی او را با حوله خشک کند.

ج- خوردن ناهار

11. مت درِ فر را باز می‌کند تا مرغِ پخته‌شده را درآورد، اما هود که روشن است، مرغ را به درون خود می‌کشد. مت می‌توانست هود را خاموش کند، سپس مرغ بریان را درآورد. او اشتباه دوم را مرتکب می‌شود و به جای خاموش کردن هود، خود نیز به درون هود کشیده می‌شود.

12. سعی می‌کنند تخم مرغ را بدون آن‌که پخته شود، تقسیم کنند. اما باید آنرا نیمرو یا آب‌پز کرده، سپس تقسیم می‌کردند.

13. مت سعی می‌کند آنرا با قیچی بزرگ دو نیمه کند.

14. پت تلاش می‌کند با اره آنرا دو نیمه کند.

15. مت قصد دارد با ساطور آنرا دو نیمه کند.

د- انتظار برای تبدیل تخم مرغ به جوجه و مرغ

16. برای جوجه‌ای که هنوز سر از تخم در نیاورده، آب و دانه می‌گذارند.

17. روی تخم مرغ، قفسی می‌گذارند تا جوجه پرواز نکند و بگریزد؛ اما جوجه‌ی مرغ که نمی‌تواند پرواز کند.

18. با کارد و چنگال در دست، منتظر میمانند تا جوجه از تخم به‌در‌آید و سپس آب و دانه بخورد و بزرگ شود، تا آن دو نفر او را بخورند. اما این‌کار بیهوده‌ای است، زیرا چند روز طول می‌کشد تا جوجه متولد شود و چند هفته طول می‌کشد تا او با خوردن آب و دانه، بزرگ شود تا پت و مت بتوانند آن را بخورند. آیا پت و مت چند هفته می‌خواهند با کارد و چنگال در دست، بیکار و گرسنه بنشینند تا جوجه متولد شود و به مرغ تبدیل گردد؟

 

درس

1 - قبل از تصمیم گرفتن باید تصمیم‌سازی کرد؛ و الا به پت و مت تبدیل می‌شویم.

2 - کار پت و مت، خیلی انرژی می‌گیرد، خیلی وقت صرف می‌شود، خیلی پول هدر می‌رود، و در واقع از نظر زمان و پول و امکانات، خیلی پرهزینه و کم‌اثر است. صرفه‌جویی و اسراف نکردن نقطه‌ی مقابل کارهای پت و مت است.