جلسه
تدوین این جلسه هنوز به اتمام نرسیده است.
درصورت اتمام و قطعی شدن تدوین، ویدئوی این جلسه جهت استفاده قرار خواهد گرفت.
20 آبان 1391
جلسه 29
استاد حسن عباسی
تصمیم‌مدار (8)
رشد و تعالی تصمیم

طرح درس این جلسه:

 

پت، گرامافون جدیدی خریده است. مت را دعوت می‌کند تا با هم از این گرامافون جدید موسیقی بشنوند. کار با آن را بلد نیستند. در نتیجه وقتی گرامافون کار می‌کند، صدای آن ضعیف است.

پت و مت تلاش می‌کنند صدای آن را بهتر بشنوند، اما اشتباه پت در کشیدن سیم باند گرامافون، موجب می‌شود که باندها و گرامافون بشکنند.

******

گرامافون کهنه را می‌آورند تا صفحه را در آن بگذارند اما صفحه، کج و خم شده است. صفحه‌ی گرامافون را با اطوی بخار و سپس با روغن داغ در ماهی‌تابه، روی اجاق گاز، صاف می‌کنند. اما صفحه بزرگ شده و به گرامافون قدیمی نمی‌خورد. پت با قیچی دور آن را می‌برد، اما خراب می‌شود.

******

از آن صفحه منصرف می‌شوند و سراغ صفحه‌های سالم گرامافون می‌روند. یکی‌یکی دور آن‌ها را پت با قیچی و مت با گازانبر می‌چینند، اما هیچ‌کدام برای نصب روی گرامافون مناسب نیستند. در نهایت، یک صفحه را به موتور دستگاه آب‌میوه‌گیری نصب می‌کنند و با تیغه‌ی چاقو سعی می‌کنند که دور آن را ببرند. اما این صفحه نیز کوچک می‌شود.

******

پت، می‌رود و یک مجموعه‌ی صفحه‌ی گرامافون می‌آورد، اما پای او به صندلی گیر کرده و به زمین می‌خورد. در نتیجه همه‌ی صفحه‌ها می‌شکنند. با استفاده از چسب آن‌ها را می‌چسبانند. اما شکل یک صفحه‌ی گرد را پیدا نمی‌کند.

چاره این می‌شود که روی سطح گرامافون چسب زده و قطعات صفحه‌ها را روی آن کنار هم بچینند و به هم بچسبانند. غافل از این‌که هر قطعه، از یک صفحه‌ی گرامافون است. در نتیجه، صداهای منقطع و گوناگونی شنیده می‌شود.

******

گرامافون قدیمی، به دشواری می‌چرخد. آن را روغن‌کاری می‌کنند، اما از هم می‌پاشد. چاره را این می‌بینند که دریل را به جای موتور دستی گرامافون قرار دهند. سرعت چرخش موتور دریل، گرامافون را خراب می‌کند. دوچرخه را به اتاق می‌آورند و به گرامافون متصل می‌کنند و مت با رکاب زدن، موفق می‌شود کمی صدای موسیقی را از صفحه‌ی گرامافون درآورد، اما این راه نیز ناموفق است و گرامافون و دوچرخه را خراب می‌کند.

******

چاره‌ی نهایی این می‌شود که از قطعات و وسایل موجود که به اتاق آورده شده بود، تا گرامافون را به کار اندازند، استفاده کنند و یک دستگاه مکانیکی موسیقی بسازند که با به حرکت درآوردن آن، پت و مت، خود بتوانند موسقی تولید کنند.

******

تصمیم‌گیری‌های پت و مت

1. پت، برای این‌که مت را دعوت کند، با دسته‌ی جارو به زیر سقف زده، و مت از طبقه‌ی بالا، پایین می‌آید.

2. سوزن گرامافون را که با دست باید روی صفحه‌ی آن قرار داد، رها می‌کنند، و سوزن نیز در اثر برخورد با گلدان آن ‌را انداخته و می‌شکند.

3. به جای این‌که سوزن گرامافون را با دست روی صفحه قرار دهند، آن را رها کرده و برای یافتن مشکل، گرامافون را با پیچ‌گوشتی باز می‌کنند. (علت‌یابی غلط)

4. برای شنیدن صدای گرامافون، به جای این‌که ولوم صدا را زیاد کنند، از قیف برای بهتر شنیدن استفاده می‌کنند.

5. پت و مت، باندهای گرامافون را در محل‌های مختلف اتاق جابه‌جا می‌کنند، شاید صدای آن بیشتر شود.

6. پت، سیم باند گرامافون، که به دور او پیچیده شده بود را یک‌باره می‌کشد و موجب می‌شود تا باند‌ها و گرامافون بیفتند و بشکنند.

7. گرامافون نو، اما شکسته را رها می‌کنند و برای شنیدن صفحه‌ی موسیقی آن، پت، گرامافون کوکی کهنه را می‌آورد. اما صفحه‌ی گرامافون خم شده است. برای صاف کردن آن، یک کتاب روی آن قرار می‌دهند و مت روی آن می‌پرد. اما صاف نمی‌شود.

8 . میز اطو را روی دو ردیف کتاب، در آشپزخانه قرار داده‌اند.

9. برای صاف کردن صفحه‌ی گرامافون، مت از اطوبخار استفاده می‌کند. حرارت اطوبخار، خطوط صفحه را پاک می‌کند.

10. در مرحله‌ی بعد، مت برای صاف کردن صفحه‌ی گرامافون، از غلتک خمیر استفاده می‌کند.

11. پت، صفحه‌ی گرامافون را از مت می‌گیرد و در ماهی‌تابه، روی اجاق گاز، در روغن، داغ می‌کند تا صاف شود.

12. صفحه‌ی بزرگ شده، به گرامافون قدیمی و کوچک نمی‌خورد. پت دور آن را با قیچی می‌برد تا کوچک شود.

13. بقیه‌ی صفحه‌ها را نیز با قیچی می‌برد.

14. مت، برای کوچک کردن صفحه‌های گرامافون، از گازانبر استفاده می‌کند و دور آن‌ها را می‌چیند.

15. مت، از موتور آب‌میوه‌گیری استفاده می‌کند تا صفحه‌ی گرامافون را بچرخاند و با تیغه‌ی چاقو، دور آن را کوتاه کند.

16. صندلی را که جلو در ورودی اتاق، واژگون شده است، برنمی‌دارند. در نتیجه وقتی پت با تعداد زیادی صفحه‌ی گرامافون وارد اتاق می‌شود، به آن صندلی برخورد می‌کند و به زمین افتاده و همه‌ی صفحه‌ها می‌شکنند.

17. صفحه‌های گرامافون را با چسب به هم می‌چسبانند.

18. قطعات صفحه‌های مختلف گرامافون را به هم می‌چسبانند. در نتیجه، صداهای مختلفی از آن در می‌آید.

19. دریل را به جای موتور دستی گرامافون قرار می‌دهند.

20. دوچرخه را به اتاق آورده و گرامافون را به آن وصل می‌کنند. مت با رکاب زدن، موفق می‌شود صدای درهم صفحه‌ی چند تکه‌ی گرامافون را در آورد.

******

درس

1- کار پت و مت بسیار پرهزینه و ویران‌گر است. آن‌ها خیلی ضرر می‌زنند.

2- پت و مت در موضوع گرامافون و موسیقی، توانستند از مصرف‌کننده‌ی موسیقی توسط گرامافون، به تولید کننده‌ی موسیقی تبدیل شوند.