جلسه
معرفت‌مدار
تدوین این جلسه هنوز به اتمام نرسیده است.
درصورت اتمام و قطعی شدن تدوین، ویدئوی این جلسه جهت استفاده قرار خواهد گرفت.
18 تیر 1402
جلسه 28
استاد حسن عباسی
معرفت‌مدار (9)
تضاد ضروریه، اما پیوند غیر ممکن نیست!