جلسه
قدرت‌مدار
تدوین این جلسه هنوز به اتمام نرسیده است.
درصورت اتمام و قطعی شدن تدوین، ویدئوی این جلسه جهت استفاده قرار خواهد گرفت.
26 فروردین 1397
جلسه 102
استاد حسن عباسی
قدرت‌مدار (17)
نمیشه بدون مبارزه قهرمان بشی